artykuł nr 1

Uchwała nr: RIO-R/389/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załączniki:
Uchwała nr: RIO-R/389/10.pdf168 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr: RIO-R/388/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu na rok 2011.

Załączniki:
Uchwała nr: RIO-R/388/10.pdf196 KB