artykuł nr 1

Uchwała nr: Ra.487.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu na rok 2012.

Załączniki:
Uchwała Nr: Ra.487.2011.pdf609 KB