artykuł nr 1

Uchwała nr: Ra.488.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.

Załączniki:
Uchwała Nr: Ra.488.2011.pdf489 KB