artykuł nr 1

Uchwała nr: Ra.17.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu.

Załączniki:
Uchwała Nr: Ra.17.2012.pdf34 KB