artykuł nr 1

Uchwała nr: Ra.18.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Załączniki:
Uchwała Nr: Ra.18.2012.pdf50 KB