artykuł nr 1

Uchwała nr: Ra.406.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019.

Załączniki:
Uchwała Nr: Ra.406.2013.pdf274 KB