artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.390.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.390.2014.pdf727 KB