artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.391.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.391.2014.pdf384 KB