artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.145.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.145.2013.pdf499 KB