artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok