artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.158.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.158.2014.pdf616 KB