artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020.