artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.290.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie: opinii o przedłożeniu przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki i SPZOZ.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.290.2015.pdf650 KB