artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.462.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.462.2016829 KB