artykuł nr 1

WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa