artykuł nr 1

Bilans Jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

Bilans jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
artykuł nr 2

Bilans Jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Bilans jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sporządzony na dzień 31.12.2018 r.