artykuł nr 1

Charakterystyka świadczonych usług

Dom świadczy na rzecz mieszkańców:

1. usługi bytowe zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości.

2. usługi opiekuńcze, polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3. wspomagające, polegające na:

 • umożliwianiu mieszkańcom udział w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwianiu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnianiu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną,
 • zapewnianiu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych,
 • pomaganiu w procesie usamodzielniania,
 • finansowaniu mieszkańcom nieposiadającym własnych dochodów wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • zapewnianiu przestrzegania praw mieszkańców domu,
 • umożliwianiu wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków.

  Mieszkańcy Domu to głównie osoby o ograniczonej sprawności fizycznej bądź psychosomatycznej. Są to osoby w podeszłym wieku z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi. Jednym z podstawowych zadań Domu jest realizacja usług opiekuńczych w zakresie uzależnionym od stanu zdrowia danej osoby. Podstawowe usługi medyczne, a także porady lekarzy specjalistów dla mieszkańców DPS „DK” w Łaziskach zapewniane są przez lekarzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku. Dodatkowo dwa razy w tygodniu odbywają się wizyty lekarskie na miejscu w DPS „DK” w Łaziskach. W godzinach popołudniowych i nocnych opieka zabezpieczana jest przez lekarzy z Pogotowia Ratunkowego. W razie zaistnienia takiej potrzeby mieszkańcy zostają objęci opieką lekarza psychiatry. Mieszkańcy wymagający poważnej i natychmiastowej pomocy kierowani są przez lekarzy rodzinnych na oddziały pobliskich szpitali w zależności od rodzaju i nasilenia danej dolegliwości. W zakresie usług medycznych wykonywane są badania diagnostyczne. Proces opieki pielęgniarskiej poszczególnych mieszkańców realizowany jest zgodnie z zaleceniami lekarskimi i poszpitalnymi. Podopieczni Domu to również osoby wymagające W ramach kompleksowej działalności opiekuńczej udzielana jest pomoc w karmieniu, pomoc w ubieraniu, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w codziennej toalecie całego ciała, a także pomocy w przemieszczaniu. Są to podstawowe zadania wykonywane przez opiekunów pracujących w DPS „DK” w Łaziskach wymagające dużego zaangażowania i siły zarówno fizycznej jak i psychicznej.

  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach wyposażony jest w blok żywieniowy odpowiedzialny za przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom. Żywienie mieszkańców Domu prowadzone jest zgodnie z normami żywieniowymi. Pensjonariusze spożywają posiłki w ogólnodostępnej kuchni z wydzieloną jadalnią lub ze względu na stan fizyczny karmieni są przez personel w swoich pokojach.

  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach zaopatruje podopiecznych w środki czystości osobistej, przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej, a także niezbędne przybory toaletowe. Zakupywana jest bielizna, odzież i obuwie. W razie potrzeby mieszkańcy mają możliwość zakupu produktów żywnościowych i innych przedmiotów według indywidualnych potrzeb z własnych środków. O czystość odzieży, bielizny osobistej i pościelowej dba personel pralni Domu. Odzież jest prana, suszona, maglowana, a w razie uszkodzenia w miarę możliwości naprawiana

  W Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach funkcjonuje nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne. W ramach terapii zabiegowej i rehabilitacji ruchowej Dom świadczy usługi na potrzeby mieszkańców w zakresie:

 • fizykoterapii (interdynamic, pulsotronic, magnetronic, diatronic, fangoparafina, inhalacje, solux, kriotur, bioptron)
 • kinezyterapii (UGUL z kompleksowym wyposażeniem, fotel do ćwiczeń kończyn dolnych, tablice do ćwiczeń manualnych kończyn górnych, poręcze do nauki chodzenia, schody, materace, ławeczki, drabinki, piłki, piłeczki, hantle itp.)
 • hydroterapii
 • masaży (fotel do masażu mechanicznego, stół do masażu ręcznego)

  Ponadto wykonywane są ćwiczenia przyłóżkowe w pokojach pensjonariuszy – zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, ćwiczenia geriatryczne, ogólnokondycyjne, zabiegi naświetlania lampą bioptron, inhalacje.

  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach zapewnia swoim mieszkańcom wsparcie terapeutyczne. Formy i metody pracy terapeutycznej dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości pensjonariuszy zgodnie z ich wolą. Głównymi celami terapii zajęciowej są m.in.: wyrabianie u podopiecznych poczucia bezpieczeństwa, uspołecznianie aktywizowanie, kultywowanie tradycji i pamięci o ważnych datach, rocznicach, jubileuszach, świętach. W Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach aktywizacja mieszkańców odbywa się przede wszystkim w ramach działalności kulturalno-oświatowej. Ważnym i bardzo pożądanym przez mieszkańców Domu elementem jest możliwości realizacji swoich potrzeb duchowych poprzez czynne uczestnictwo we mszach świętych odprawianych przez kapelana oraz wspólne modlitwy: różaniec, majówki, nabożeństwa czerwcowe, droga krzyżowa oraz śpiewanie pieśni religijnych. Ułatwiane jest też podtrzymywanie więzi rodzinnych mieszkańców oraz więzi ze społecznością lokalną.

obrazek
DPS "DK" w Łaziskach