artykuł nr 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu


 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu
Adres26-500 Szydłowiec
ul. Kolejowa 78
Kontakt

tel./fax 48 617 58 61
e-mail: sekretariat@zdpszydlowiec.pl

www: zdpszydlowiec.pl

Skład Osobowy
DyrektorAndrzej Łuczycki
Główny SpecjalistaIrmina Tomkowska-Stopa
Starszy InspektorKrystian Bekiel


Wnioski wnoszone na piśmie należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych
26-500 Szydłowiec
ul. Kolejowa 78

w godzinach pracy
poniedziałek - piątek od 700 do 1500