artykuł nr 1

Ogólna charakterystyka jednostki

  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach znajduje się na terenie gminy Orońsko w powiecie szydłowieckim, w województwie mazowieckim. Dom funkcjonuje od dnia 1 września 1997 roku. Aktualnie jest placówką przeznaczoną dla 80 osób, w tym dla 35 osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla 45 osób w podeszłym wieku – kobiet i mężczyzn. DPS „DK” jest obiektem wyposażonym w rozwiązania architektoniczne dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. W skład domu wchodzą budynki: budynek administracyjny, budynek mieszkalny, budynek żywieniowy, budynek terapii zabiegowej, budynek rehabilitacji ruchowej, budynek pralni i kotłowni oraz budynek portierni. Teren Domu jest ogrodzony. W 2010 roku założony został park na terenie posesji z różnorodną roślinnością, wokół Domu jest dużo zieleni, poustawiane są ławki oraz wydzielone miejsce na ognisko.

  Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w zakresie  wynikających z indywidualnych potrzeb. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Placówka dysponuje 53 pokojami z łazienkami, umywalkami i wc, przedpokojami, w tym 28 pokojami jednoosobowymi. Pokoje wyposażone są w łóżka, stół, krzesła, fotele, szafki nocne, a także w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Mieszkańcy mogą posiadać własne meble i rzeczy przypominające dom rodzinny. Aktywizacja i usprawnianie mieszkańców odbywają się w czasie zabiegów na rehabilitacji, terapii zajęciowej, imprezach kulturalnych i rozrywkowych. DPS „DK” zapewnia mieszkańcom utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym. DPS „DK” w Łaziskach zawiera w sobie bardzo trudne połączenie. Łącząc cechy prawdziwego domu jak również instytucji zatrudniającej ma za zadanie pogodzić pracę z człowiekiem i istotę domu, jako miejsca bezpiecznego, miłego oraz ważnego dla człowieka. Każdy mieszkaniec mimo swoich schorzeń, wieku czy niepełnosprawności jest istotą odczuwającą, dlatego tak ważna jest troska o poczucie godności człowieka, która w funkcjonowaniu Domu wysuwa się na pierwszy plan.