artykuł nr 1

Kontrole zewnętrzne w 2012r

W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu przeprowadzono kontrolę zewnętrzną przez:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura-Placówka zamiejscowa w Radomiu Oddział Polityki Społecznej w Radomiu. 

2. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Radomiu