artykuł nr 1

Kontrole wewnętrzne w 2012r.

Kontrole wewnętrzne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu przeprowadzane były z zakresu:

1)Stan BHP i PPOŻ oraz przestrzeganie dyscypliny pracy,

2)Realizacja polityki bezpieczeństwa danych osobowych i przestrzeganie postanowień polityki bezpieczeństwa.

3)Prawidłowość realizacji zamówień publicznych,

4)Weryfikacja finansowa i rachunkowa dokumentów księgowych,

5)Prawidłowość przyznania statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku,

6)Kontrola prawidłowości wypłacania świadczeń osobom bezrobotnym dot. długości i wysokości tych świadczeń,

7)Prawidłowość realizacji wniosków i umów – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

8)Prawidłowość realizacji wniosków i umów – wyposażenie lub doposażenia stanowiska prac,

9)Prawidłowość realizacji wniosków i umów – realizacja w ramach środków PFRON,

10)Prawidłowość realizacji wniosków i umów – staże i weryfikacji list stażystów,

11)Prawidłowość realizacji wniosków i umów – zatrudnienie subsydiowane,

12)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty - specjalista ds. rozwoju,

13) Prawidłowość realizacji projektów w ramach zawartych umów i porozumień,

14)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty – pośrednik pracy,

15)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty- doradca zawodowy,

16)Prawidłowość realizacji zadań na stanowisku specjalisty- lider klubu pracy,

17)Prawidłowość realizacji wypłat dodatków aktywizacyjnych.