artykuł nr 1

Terminy wypłaty świadczeń

HARMONOGRAM  WYPŁAT  ŚWIADCZEŃ

W  KASIE  BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO  FILIA  W  SZYDŁOWCU

UL.  RYNEK WIELKI  8

dla osób pobierających świadczenia pieniężne z PUP w  Szydłowcu w 2021r.

Wypłaty będą dokonywane w godz. 8.00 – 15.00

 

 

L 03 – zasiłek dla bezrobotnych    

L 04 – stypendium stażowe FP    

L 05 – stypendium stażowe EFS ( POWER )    

L 06 – stypendium stażowe EFS ( RPO WM )

L 07 – stypendium szkoleniowe FP, stypendium podyplomowe

L 08 – stypendium szkoleniowe EFS ( POWER )

L 09 – stypendium szkoleniowe EFS ( RPO WM )

L 11 – dodatek aktywizacyjny

 

 

Wypłata na liście korekcyjnej  po wcześniejszym uzgodnieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.   

Roszczenia do należnych a niepobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.