artykuł nr 1

Klub Pracy

Co to są Kluby Pracy?

Jednym z zadań Urzędów Pracy jest udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Zadanie to realizowane jest przez Kluby Pracy, które działają w Centrach Aktywizacji Zawodowej Powiatowych Urzędów Pracy.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy to przygotowanie bezrobotnych i poszukujących do lepszego i skuteczniejszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez realizację:

- zajęć aktywizacyjnych,
- szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy dotyczą zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy w uzupełnianiu ich wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy i są realizowane w formie warsztatów.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia:

 • poznanie technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • zdobycie wiedzy o podstawowych zagadnieniach dotyczących rynku pracy,
 • określenie swoich mocnych i słabych strony oraz umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych,  
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą,
 • nauczenie się poprawnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV - życiorys, list motywacyjny),
 • poznanie zasady analizowania ofert pracy,
 • zdobycie wiary we własne siły i możliwości,
 • poznanie zasad asertywności i jej znaczenie w codziennym życiu
  i w poszukiwaniu pracy,
 • poznanie ludzi, którzy mają podobne problemy i wspólnie z nimi starać się je pokonać.

Zajęcia prowadzone będą w grupach  składających się z nie więcej niż 16 osób.

Jeśli nie wiesz:
- w jaki sposób poruszać się po rynku pracy?
- jak rozmawiać z pracodawcą ?
- jak przygotować dokumenty aplikacyjne?
zgłoś się do Klubu Pracy - pokój nr 19

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – „Szukam Pracy” przeznaczone jest dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym dla osób, które:

1)  nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
2) utraciły motywacje do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu;
3) chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności   zawodowej.

 

Szkolenia prowadzone są w grupach składających się z co najmniej
8 osób i nie więcej niż 16 osób.

 

Podczas szkolenia uczestnicy mogą:

 

· poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą,

· dokonać analizy lokalnego rynku pracy,

· dokonać bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, co może być inspiracją do znalezienia pomysłu na własną drogę zawodową,

· określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron,

· porównać swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje
do oferty rynku pracy,

· podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,

· nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności,

· nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia,

· korzystać z wyposażenia Klubu Pracy.

 

 

Program szkolenia „Szukam pracy” realizowany jest przez
okres 3 następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

1) 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych w formie odrębnych sesji tematycznych, realizowane przez 10 kolejnych dni;

2) 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni.

Za okres odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe. Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie otrzymają stosowne zaświadczenie.

 

Jeśli do tej pory:
- szukałeś pracy bezskutecznie,
- czujesz się bezradny,
zapraszamy do Klubu Pracy - pokój nr 19

Przekonasz się, że i Ty potrafisz podejmować decyzje,
kierować swoim życiem i planować karierę zawodową.


Warsztaty prowadzone będą w formie wykładów, dyskusji, burzy mózgów, odgrywania scenek. Istotną częścią są ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom zrozumienie pewnych zagadnień i przećwiczenie ich w praktyce. Niektóre z nich mają charakter indywidualny, inne są prowadzone w parach lub grupach.