artykuł nr 1

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki znjadują sie na stronie www.psz.praca.gov.pl/main.php