artykuł nr 1

Projekty zrealizowane w ramach EFS w 2011 r.

Projekt systemowy "Warto Chcieć" w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL; Projekt konkursowy "Lepsze Jutro III" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL
artykuł nr 2

Projekty zrealizowane w ramach EFS w 2010 r

Projekt systemowy "Warto Chcieć" w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL: Projekt konkursowy "Lepsze Jutro II" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL