artykuł nr 1

Dostawa gazu płynnego propan-butan przeznaczonego do celów grzewczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2020 roku

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w III kwartale 2020 roku

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30000 euro na 2020 rok

artykuł nr 4

Dostawa gazu płynnego propan-butan przeznaczonego do celów grzewczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2020 roku

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na dostawę Warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w I kwartale 2020 roku