artykuł nr 1

Internetowy system rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, że z dniem 27 maja 2013r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2012 poz. 1299) określające m.in. elektroniczny tryb rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:
  1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji prosimy o dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Rejestracja osób bezrobotnych następuje w dniu wypełnienia formularza i złożenia ważnego podpisu po weryfikacji załączonych dokumentów przez pracownika Urzędu. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych przez Urząd dokumentów, Urząd wezwie osobę do uzupełnienia braków. Wizyta u pośrednika dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania
  2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (tzw. prerejestracja wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem Internetu) - ten rodzaj nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć na wizytę wyznaczoną podczas prerejestracji. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.
W przypadku wybrania „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy" zostanie wyznaczona data wizyty w urzędzie (nie dłużej niż 7 dni), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Rejestracja w PUP przebiegnie zgodnie z godziną wyznaczoną podczas prerejestracji. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, przekazane dane będą usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

 
UWAGA - usługa dostępna od 27 maja 2013 r.
Zalogowanie do modułu praca.gov.pl będzie możliwe dopiero po zweryfikowaniu konta przez pracownika urzędu.
Rejestracja internetowa bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu dostępna dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu szydłowieckiego oraz osoby nieposiadające żadnego zameldowania i zamieszkującej na terenie powiatu.