artykuł nr 1

Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach