artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Obsługę techniczną strony podmiotowej BIP Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach prowadzi:

Artur Babula

tel. (48) 618-44-37

e-mail: laziska@dps.pl

 

Magdalena Górnik

tel. (48) 618-44-37

e-mail: administracja.laziska@dps.pl