artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2023 roku

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2023 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2022 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2022 roku.

artykuł nr 4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2022 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2022 roku.

artykuł nr 5

Komunikat w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2021 r. przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa interesantów w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Zapisy na porady odbywają się:

telefonicznie pod nr: (48) 617-70-96 (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30)

e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl

pod adresem: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/szyd%C5%82owiecki

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7:

poniedziałek – od godz. 15.00 – 19.00

wtorek – od godz. 15.00 – 19.00

czwartek – od godz. 15.00 – 19.00

piątek – od godz. 15.00 – 19.00

w Urzędzie Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko:

w poniedziałek w godz. 8.00-12.00

w Urzędzie Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary:

środa w godz. 11.30 – 15.30

w Urzędzie Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec:

w czwartek w godz. 07.30 – 11.30 (poradnictwo obywatelskie)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 45:

w piątek w godz. 11.30 – 15.30.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad telefonicznie.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

telefonicznie pod nr (48) 617-70-22

e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl

listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec