artykuł nr 1

Interpelacja w sprawie oznakowania poziomego drogi powiatowej Szydłowiec - Aleksandrów - Antoniów - granica województwa

Interpelacja radnego Marka Sokołowskiego w sprawie oznakowania poziomego drogi powiatowej Szydłowiec - Aleksandrów - Antoniów - granica województwa.

Załączniki:
Interpelacja Nr BR.0003.5.2020472 KB
artykuł nr 2

Interpelacja w sprawie podjęcia działań w zakresie odnowienia budynku dawnego dworca PKP i uporządkowania otoczenia

Interpelacja radnego Marka Sokołowskiego w sprawie podjęcia działań w zakresie odnowienia budynku dawnego dworca PKP i uporządkowania otoczenia.

Załączniki:
Interpelacja Nr BR.0003.4.2020397 KB
artykuł nr 3

Interpelacja w sprawie zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 4

Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy północnej w Szydłowcu - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 727

Interpelacja radnego Piotra Kornatowskiego w sprawie budowy obwodnicy północnej w Szydłowcu - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 727.

artykuł nr 5

Interpelacja w sprawie remontów dróg powiatowych w 2020 r.

Interpelacja radnego Zdzisława Bąka w sprawie remontów dróg powiatowych w 2020 r.

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023