artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1. Basiak Remigiusz - Przewodniczący

2. Szcześniak Łukasz - Wiceprzewodniczący

3. Sokołowski Marek - Sekretarz

4. Sierawski Cezary

Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy