artykuł nr 1

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

W skład Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wchodzą następujący radni Rady Powiatu w Szydłowcu:

1. Bąk Zdzisław - Przewodniczący Klubu

2. Figarska Alicja

3. Kowalik Joanna

4. Kornatowski Piotr - Wiceprzewodniczący Klubu

5. Sokołowski Marek