artykuł nr 1

Raport o stanie powiatu - informacje

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Szydłowieckiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Szydłowieckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Powiatu, pokój 102; Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Sesja Rady Powiatu Szydłowieckiego planowana jest na dzień 25 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Szydłowieckiego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest poniżej oraz w formie papierowej w Biurze Rady Powiatu.