artykuł nr 1

Zadania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny obejmują sprawy:
1) promocji i ochrony zdrowia,
2) pomocy społecznej,
3) polityki prorodzinnej,
4) przeciwdziałania patologiom społecznym,
5) wspierania osób niepełnosprawnych.
Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy