artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

1. Gołosz Anita - Przewodnicząca

2. Siebyła Karol - Wiceprzewodniczący

3. Górlicki Włodzimierz

4. Kornatowski Piotr

5. Woźniak Roman

Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy