artykuł nr 1

Skład Zarządu

Włodzmierz Górlicki
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Szydłowiecki

Anita Gołosz 
Wicestarosta Powiatu w Szydłowcu

Barbara Majewska
Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Rejczak
Członek Zarządu Powiatu

Karol Siebyła
Członek Zarządu Powiatu