artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny

1. Sobutka - Klepaczewska Agnieszka - Przewodnicząca

2. Majewska Barbara - Wiceprzewodnicząca

3. Figarska Alicja

4. Kowalik Joanna Nina

5. Mamla Dariusz

Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy