artykuł nr 1

Skład Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa

1. Górlicki Robert - Przewodniczący

2. Rejczak Krzysztof - Wiceprzewodniczący

3. Bąk Zdzisław Tadeusz

4. Gołosz Anita

5. Mamla Dariusz

Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy