artykuł nr 1

Skład Rady Powiatu

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

VI KADENCJI 2018 - 2023

 

1. WOŹNIAK Roman Bogusław- Przewodniczący Rady Powiatu
2. MAMLA Dariusz- Wiceprzewodniczący Rady
3. GÓRLICKI Robert Maciej- Wiceprzewodniczący Rady
4. BASIAK Remigiusz Józef
5. BĄK Zdzisław Tadeusz 
6. FIGARSKA Alicja 
7. GOŁOSZ Anita Elżbieta- Wicestarosta
8. GÓRLICKI Włodzimierz- Starosta Szydłowiecki
9. KORNATOWSKI Piotr Walenty 
10. KOWALIK Joanna Nina 
11. MAJEWSKA Barbara- Członek Zarządu
12. REJCZAK Krzysztof Leszek- Członek Zarządu
13. SIEBYŁA Karol Arkadiusz- Członek Zarządu
14. SIERAWSKI Cezary Włodzimierz 
15. SOBUTKA-KLEPACZEWSKA Agnieszka 
16. SOKOŁOWSKI Marek 
17. SZCZEŚNIAK Łukasz Konrad