artykuł nr 1

Przyjmowanie interesantów

WSTRZYMANIE   PRZYJMOWANIA   INTERESANTÓW

 

Przyjmowanie interesantów

w sprawie skarg i wniosków

przez Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Szydłowcu

zostają zwieszone do odwołania

 

oznacza to, że nie jest możliwy osobisty kontakt z  Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącymi Rady, a wszystkie sprawy prosimy kierować do Urzędu telefonicznie lub korespondencyjnie (w formie papierowej lub elektronicznej).

 

Skargi i wnioski oraz inną korespondencję można składać:

 

  • w specjalnej Strefie Obsługi Interesanta gdzie można pozostawić komplet dokumentów w zaklejonej kopercie (z adresem do korespondencji i innymi danymi kontaktowymi). Skrzynka podawcza jest wystawiona w holu budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy  pl. M. Konopnickiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15. 00.
  • e-mailowo:

e-mail: przewodniczący_rady@szydlowiecpowiat.pl

e-mail: biurorady@szydlowiecpowiat.pl

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka
  • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:

Rada Powiatu w Szydłowcu

Pl. M. Konopnickiej 7

26-500 Szydłowiec

 

Informacja telefoniczna:

 Biuro Rady Powiatu tel. 48 617 70 10