artykuł nr 1

Starostwo Powiatowe
pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec pok. nr 100
tel.: 486177000 wew. 23
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl