artykuł nr 1

Przyjmowanie stron

W sprawach skarg i wniosków Starosta przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 1400 do 1700 w pokoju  105.