artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/226/201734 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIV/225/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIV/224/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowiści ich pobrania i wykorzystania.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2018 r. będzie przeznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/222/2017109 KB