artykuł nr 1

Uchwała Nr 4/10/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr 4/10/2018213 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 3/8/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 3/7/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:
Uchwała Nr 3/7/2018316 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 2/6/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.