artykuł nr 1

Uchwała Nr 24/72/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu

Załączniki:
Uchwała Nr 24/72/2020217 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 24/71/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 24/70/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019.

Załączniki:
Uchwała Nr 24/70/2020146 KB
Zał. nr 1179 KB
Zał. nr 2 623 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 24/69/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  w powiecie szydłowieckim w 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 24/69/2020317 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 23/68/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Załączniki:
Uchwała Nr 23/68/2020390 KB
Zał. nr 1983 KB
Zał. nr 2566 KB