artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 64/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 55/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 64/2019255 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 63/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 63/2019184 KB
Załącznik348 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

Załączniki:
Zarządzenie Nr 62/2019 190 KB
Załącznik529 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 61/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Załączniki:
Zarządzenie Nr 61/2019 352 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokość oraz zasad wypłacania pracownikom Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego użytkowanych w ramach środków ochrony osobistej.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 60/2019 313 KB