artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019-2025.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2020, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki:
Uchwała NR XII/95/201937 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: przekazania petycji.

Załączniki:
Uchwała NR XII/94/2019 19 KB