artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w 2020 r. w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/108/2020269 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/107/2020222 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/106/2020194 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Szydłowcu wotum zaufania.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/105/2020117 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/104/2020269 KB
Zał. Nr 1718 KB
Zał. Nr 2990 KB
Zał. Nr 3299 KB
Zał. Nr 4159 KB