artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2024.

Załączniki:
Uchwała XX/142/2020125 KB
Załącznik nr 1MB
Objaśnienia334 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności terytorialno-administracyjnej województwa Mazowieckiego.

Załączniki:
Uchwała XX/141/2020182 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem przysuskim w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu przysuskiego.

Załączniki:
Uchwała XX/140/2020147 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.