artykuł nr 1

Uchwała Nr 51/128/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 51/127/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr 51/127/2020230 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 51/126/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Wysokiej.

Załączniki:
Uchwała Nr 51/126/2020234 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 51/125/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2020 r

w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki:
Uchwała Nr 51/125/2020225 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 49/124/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 grudnia 2020 r

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.